Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA:

Dokumenti koji se nalaze na sajtu Autofonija.com smeju se kopirati isključivo za nekomercijalnu i lični upotrebu, ali tek pošto autor / administrator odobri kopiranje i upotrebu istog.

Svi sadržaji na sajtu Autofonija.com jesu, i biće moderirani od strane nadležne(ih) osoba  Autofonija.com, a sve u cilju filtriranja informacija koje će se pojaviti na portalu. Koristeći naprednu pretragu, veoma lako ćete pronaći i neke od popularnih pojmova ukoliko se nalaze u bazi sa unetim oglasima.

Blog, komentari, oglasi… takođe spadaju u sadržaj sajta Autofonija.com koji će se filtrirati.

Filtriranje informacija vršimo sa željom da Vam obezbedimo pristup isključivo korektnim sadržajima, a moderatore biramo sami pošto utvrdimo da je / su spremni biti na visini zadatka.

Pod uslovima korišćenja Autofonija.com web portala spadaju i sledeće odredbe, kojima se strogo zabranjuje:

  • Publikovanje, slanje putem elektronske pošte, prenos i činjenje javno dostupnim sadržaja koji su nezakoniti, štetni, provokativni, napadni, uznemiravajući, skloni torturi, vulgarni, puni mržnje, rasno, etnički ili dugačije usmereni protiv pojedinca ili organizacije,
  • Vređanje manjina po bilo kom osnovu,
  • Vređanje osobe ili tela, uljučujući ali ne i ograničavajući se na urednike Autofonija.com portala,
  • Publikovanje i činjenje javno dostupnim materijala, za čiji sadržaj nemate pravo da ga učinite javno dostupnim,
  • Predmet koji je pod zaštitom autorskih prava nad patentom, trgovačkom markom ili zaštitnim znakom učiniti na bilo koji način dostupnim,
  • Publikovanje kao i slanje elektronskom poštom neautorizovanog te promotivnog reklamnog materijala, osim na onim stranicama portala koje su posebno namjenjene za tu upotrebu,
  • Instalirati na server, poslati elektronskom poštom, preneti ili na drugi način činiti dostupne materijale koji sadrže software-ske viruse ili bilo koji drugi kompjuterski kod, podatke ili programe dizajnirane da prekinu rad, unište ili limitiraju funkcionalnosti bilo kog software-a na Autofonija.com, ili telekomunikacione opreme,
  • Namerno ili nenamerno prekršiti bilo koji primjenjiv lokalni, pokrajinski ili državni zakon, u vezi sa ovom prezentaciom.
POLITIKA PRIVATNOSTI:
Autofonija.com će preduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije na ovom web portalu bile tačne i precizne, ali ne daje nikakve garancije u pogledu njihove tačnosti ili potpunosti.
Svi korisnici Autofonija.com portala saglasni su sa činjenicom da lično snose svaki rizik u vezi sa pristupom i korišćenjem sadržaja ovog web portala.
Ovim Autofonija.com isključuje svoju odgovornost za svaku štetu koja proizilazi ili bi mogla proizaći iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Autofonija.com kao i za bilo kakvu grešku ili propust u sadržaju ovog portala.
Autofonija.com zadržava pravo bilo kakve izmene sadržaja ovog web portala, u bilo koje vreme i iz bilo kojeg razloga, bez predhodnog obaveštenja, te isključuje svoju odgovornost za moguće posledice takvih izmena.
Sve promene politike zaštite privatnosti na Autofonija.com biće objavljene na ovom web portalu ili na drugi prikladan način biti učinjene dostupnima.
Autofonija.com se obavezuje da će ova prezentacija, uključujući njene servise poštovati privatnost posetilaca i korisnika njenog site-a
Sve personalne informacije kreirane, držane ili prikupljane od strane Autofonija.com putem ove prezentacije će biti čuvane isključivo za potrebe komunikacije između Autofonija.com i registrovanih korisnika.
Informacija o korisniku nije dostupna nikome, osim delu administratora portala Autofonija.com, koji tu informaciju treba u redovnom izvršenju njihovih radnih obaveza.
Autofonija.com koristi usluge trećih lica radi prikazivanja reklama. Ove firme mogu da koriste informacije o Vašim posetama (koje ne uključuju Vaše ime, adresu, e-mail ili telefonski broj) ovom i drugim sajtovima, kako bi prikazale reklame o proizvodima i uslugama koje bi Vas zanimale. Ukoliko želite da pročitate više informacija o ovoj praksi i izaberete da li želite da se ovakve informacije koriste, posetite Politiku privatnosti za Google oglase i Google mrežu sa medijskim sadržajem.

POVREDE POLITIKE PRIVATNOSTI:

Svi tekstovi, fotografije, komentari… koji nisu postavljeni od strane administratora Autofonija.com portala, su u vlasništvu njihovih autora. Autor polaže puno pravo na korišćenje njegovih fotografija, tekstova, komentara, te se ni u jednu drugu svrhu isti nesmeju koristiti bez odobrenja autora. Autofonija.com isključuje svoju odgovornost za štetu prouzrokovanu neovlaštenim korišćenjem materijala koji nisu u vlasništvu portala.

http://www.autofonija.comCLOAKING

septembar 2011.